Zajęcia

Dodatkowe zajęcia, odbywające się w naszym żłobku raz w miesiącu:

  •  „Elf odkrywca”– Eksperymenty i doświadczenia z Ciocią Anią.
  •  „Ugotowani”– Warsztaty kulinarne z Ciocią Madzią.
  •  „Barwy wokół nas”– Warsztaty o kolorach prowadzi Ciocia Monika.
  •  Warsztaty teatralno-filmowe – zajęcia prowadzą: Ciocia Agnieszka i Ciocia Monia.