Rozkład zajęć

          Tygodniowy plan zajęć
PONIEDZIAŁEK- Zajęcia edukacyjne z elementami językowymi
WTOREK- Zajęcia plastyczne
ŚRODA- Zajęcia muzyczno-taneczne z elementami językowymi
CZWARTEK- Zajęcia literackie
PIĄTEK- Zajęcia sportowe

RAMOWY PLAN DNIA
„MGIEŁKI”
6:00-8:00- Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne organizowane przez opiekunkę.
8:00-8:30- Rozchodzenie się dzieci do swoich sal. Czynności higieniczne.
8:30-9:00 -Śniadanie. Czynności higieniczne. Przygotowanie sal do zajęć.
9:00-10:00 -Zajęcia według planu pracy dydaktyczno-opiekuńczego. Zabawy ukierunkowane przez opiekunkę.
10:00-10:30 -Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
10:30-11:00 -I danie- zupa. Czynności higieniczno-porządkowe.
11:00-12:00 -Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy według zainteresowań dzieci. Zajęcia zorganizowane przez                                    opiekunkę.
12:00-12:30 -Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
12:30-13:00 -II danie- obiad. Czynności higieniczno-porządkowe.
13:00-15:00 -Leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
15:00-15:30 -Podwieczorek. Czynności higieniczne. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.
15:30-17:00 -Zabawy dowolne ukierunkowane przez opiekunkę. Czynności higieniczne.
17:00-17:15 I-I podwieczorek. Czynności pielęgnacyjno-porządkowe
17:15-18:00 -Zabawy. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.

RAMOWY PLAN DNIA
„RÓŻYCZKI”
6:00-8:00 -Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne organizowane przez opiekunkę.
8:00-8:30 -Rozchodzenie się dzieci do swoich sal. Czynności higieniczne.
8:30-9:00 -Śniadanie. Czynności higieniczne. Przygotowanie sal do zajęć.
9:00-10:00 -Zajęcia według planu pracy dydaktyczno-opiekuńczego. Zabawy ukierunkowane przez opiekunkę.
10:00-10:30 -Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
10:30-11:00 -I danie- zupa. Czynności higieniczno-porządkowe.
11:00-12:00 -Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy według zainteresowań dzieci. Zajęcia zorganizowane przez                                    opiekunkę.
12:00-12:30 -Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
12:30-13:00 -II danie- obiad. Czynności higieniczno-porządkowe.
13:00-15:00 -Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy wyciszające.
15:00-15:30 -Podwieczorek. Czynności higieniczne. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.
15:30-17:00 -Zabawy dowolne ukierunkowane przez opiekunkę. Czynności higieniczne.
17:00-17:15 -II podwieczorek. Czynności pielęgnacyjno-porządkowe
17:15-18:00 -Zabawy. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.

RAMOWY PLAN DNIA
„PROMYCZKI”
6:00-8:00 -Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne organizowane przez opiekunkę.
8:00-8:30 -Rozchodzenie się dzieci do swoich sal. Czynności higieniczne.
8:30-9:00 -Śniadanie. Czynności higieniczne. Przygotowanie sal do zajęć.
9:00-10:00 -Zajęcia według planu pracy dydaktyczno-opiekuńczego. Zabawy ukierunkowane przez opiekunkę.
10:00-10:30 -Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
10:30-11:00 -I danie- zupa. Czynności higieniczno-porządkowe.
11:00-12:00 -Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy według zainteresowań dzieci. Zajęcia zorganizowane przez                                    opiekunkę.
12:00-12:30 -Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
12:30-13:00 -II danie- obiad. Czynności higieniczno-porządkowe.
13:00-15:00 -Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy wyciszające.
15:00-15:30 -Podwieczorek. Czynności higieniczne. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.
15:30-17:00 -Zabawy dowolne ukierunkowane przez opiekunkę. Czynności higieniczne.
17:00-17:15 -II podwieczorek. Czynności pielęgnacyjno-porządkowe
17:15-18:00 -Zabawy. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.