Glottodydaktyka

Podstawowe wiadomości z zakresu Glottodydaktyki

Glottodydaktyka jest to „Nauka czytania i pisania”prof B.Rocławskiego , wszechstronnie wpływa na rozwój dziecka – doskonali rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny.

Niezmiernie istotnym elementem glottodydaktyki jest zapewnienie każdemu dziecku właściwej tylko dla niego drogi po wiedzę. Praca z grupą dzieci przebiega wielopoziomowo. Każde dziecko poszczególne etapy osiąga we własnym tempie i zgodnie z własnym tempem rozwoju. Umiejętności nabyte przez dziecko w toku realizacji glottodydaktyki przygotowują już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania. Do zabawy i nauki mowy, czytania,pisania oraz ortografii i matematyki służą Klocki Logo ( 150 klocków z umieszczonymi na nich pełnym zestawem 44 liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych oraz matematycznych. Na klockach znajduje się zielona linia która umożliwia właściwe umieszczanie oraz postrzeganie liter w przestrzeni.

W naszym żłobku wprowadzamy elementy glottodydaktyki polegające na poznaniu i prawidłowemu ułożeniu liter ( dziecko wzrokowo poznaje litery oraz potrafi je nazwać).

Z elementami glottodydaktyki wiążemy również ćwiczenia emisyjne ( mowa na wydechu, regulacja głosu), ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia aparatu artykulacyjnego ( ćwiczenia buzi i języka ). Wspomagamy :-rozwój manualny poprzez wykształcenie i wzmocnienie motoryki małej ( mięśnie dłoni, nadgarstka, barku ),- czynności samoobsługowe np.: zapinanie rzepów, mycie rąk itp. – zajęcia plastyczne , swobodne, techniczne ( przekładanie, gniecenie, cięcie itp. – zabawy paluszkowe takie jak pokazywanie, zwijanie papierków itp. Wprowadzenie elementów glottodydaktyki polegać będzie na wprowadzaniu liter gdzie dzieci będą uczyły się prawidłowego wybrzmiewania głosek w izolacji, identyfikacji liter , wiązania głoski z literą oraz wydłużania głosek pokazując aparatem artykulacyjnym ( układ ust ).

Dzieci podczas zajęć plastycznych będą wykonywały proste ćwiczenia grafomotoryczne dostosowane do swoich możliwości trenując prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego oraz płynny i ciągły ruch kreśląc w odpowiednim kierunku. Podczas prac plastycznych dzieci uczą się prawidłowej postawy przy stole oraz prawidłowego trzymania ołówka. Zajęcia z zakresu elementów glottodydaktyki będą prowadzone raz w tygodniu.